Blog

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Choroby stawów u psów. Leczenie nieoperacyjne - proteza Noltrex Klinika Vetriver

  21/06/2019

  Preparat Noltrex jest 100-proc. Syntetyczną wiskoprotezą, składającą się z biopolimeru zawierającego wodę z jonami srebra.

  Chemiczny skład wiskoprotezy przedstawia się następująco: oczyszczona woda 96+/-1,5%, trójwymiarowy poliakrylamid 4+/-1,5%,
  jony srebra 0,0001-0,0025%. Kompatybilność Noltreksu z biologiczną tkanką została potwierdzona badaniami klinicznymi in vitro oraz in vivo, dzięki czemu preparat znalazł bardzo duże zastosowanie w ortopedii.
  Poprzez jego podanie do zmienionych chorobowo stawów uzyskuje się ich skuteczną ochronę oraz zniesienie objawów klinicznych.

  Preparat wykorzystuje się w przypadku: dysplazji łokci, bioder, artrozy stawu nadgarstkowego, wspomagania terapii OCD stawu barkowego i skokowego, jako terapia wspomagająca po artroskopiach czy operacji więzadła krzyżowego.

  Jak działa Noltrex i jakie są jego zalety?

  Działanie Noltreksu jest głównie wynikiem właściwości chemicznych składników zawartych w preparacie:

  • hydrożel amortyzuje siły wymuszone na strukturach wspólnych, pomagając zachować integralność chrząstki;
  • redukcja tarcia i mechaniczna stabilizacja struktur wspólnych;
  • bezpieczne przywrócenie właściwości lepkości płynu stawowego;
  • ulga w ciągłym podrażnieniu stawu spowodowana tarciem;
  • supresja kolonizacji mikrobiologicznej w implancie dzięki obecności jonów srebra w strukturze żelu;
  • nie ulega biodegradacji i służy procesowi resorpcji przez dłuższy okres, pełniąc funkcję wiskoprotezy (pierwsze podanie Noltreksu wykonano w naszej klinice w 2014 roku)

  Z punktu widzenia właściciela zwierzęcia zalety są czynnikiem dominującym przy decydowaniu się na tę metodę:

  • wystarczy jednokrotne podanie preparatu bez konieczności powtórnych iniekcji,
  • podanie bezbolesne, wykonywane na zwierzęciu spremedykowanym,
  • do tej pory nie odnotowano zakażeń śródstawowych po iniekcji,
  • efekty widoczne są bezpośrednio po podaniu preparatu.
  Podawanie preparatu

  Zabieg wykonuje się na zwierzęciu spremedykowanym. Podanie preparatu przeprowadza się z zachowaniem pełnej sterylności. Aby wykonać iniekcję dostawową, okolicę stawu poddawanego iniekcji należy wygolić, odkazić oraz przygotować chirurgicznie.
  Po umyciu rąk oraz przy zachowaniu pełnej sterylności wykonuje się nakłucie stawu.
  W celu upewnienia się, że iniekcja dostawowa została wykonana prawidłowo należy zaaspirować płyn maziowy (w przypadku dobrze wykonanej iniekcji widoczny jest wypływ przeźroczystej maziówki do strzykawki). Dopiero po uzyskaniu 100-proc. pewności możliwe jest zdeponowanie Noltreksu. Podanie preparatu poza staw spowoduje uszkodzenie okolicznych tkanek oraz silną bolesność.
  Jedna strzykawka Noltreksu zawiera 2,5 ml preparatu. W zależności od wielkości zwierzęcia wystarczy na jeden lub kilka stawów.