Blog

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Terapia osoczem bogatopłytkowym PRP w leczeniu schorzeń stawów u psów w Klinika Vetriver

  15/03/2019

  Osocze bogato płytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma) jest spreparowanym z krwi pacjenta koncentratem płytek krwi w małej ilości osocza. Preparat ten zawiera różnego rodzaju cytokiny, czyli tzw. czynniki wzrostu – PDGF, TGF, VEGF, EGF – oraz białka odpowiedzialne za adhezję komórkową - fibronektynę, fibrynę i vitronektynę. Stężone składniki wzrostu zawarte w preparacie mają właściwości stymulujące procesy naprawy tkanek - bardzo silnie pobudzają regenerację uszkodzonych ścięgien, mięśni, więzadeł, chrząstki czy kości. Dzięki tym niezwykłym właściwościom preparaty PRP są z powodzeniem wykorzystywane zwłaszcza w terapii dostawowej.

  Metoda ta znalazła bardzo duże zastosowanie w ortopedii. Wykorzystuje się ją w terapii: zwyrodnienia stawów, trudno gojących się złamań i powstałych stawów rzekomych, OCD, dysplazji stawów biodrowych i łokciowych, a także znalazła zastosowanie w terapii trudno gojących się ran czy okulistyce.

  Terapia z zastosowaniem PRP jest alternatywną metodą leczenia schorzeń układu ruchu, która często jest wykorzystywana również jako terapia wspomagająca leczenie ubytków chrząstek stawowych, po rekonstrukcji więzadła krzyżowego czy przy tendinopatiach.

  Sposób przygotowania preparatu

  Koncentraty krwinek płytkowych zawierające czynniki wzrostu uzyskuje się w drodze wirowania krwi pełnej, używając do tego celu odpowiednich probówek i wirówek. Łatwe i szybkie uzyskanie koncentratu krwinek płytkowych jest możliwe nawet w warunkach ambulatoryjnych.
  Proces pozyskiwania opiera się na wirowaniu z różną prędkością pobranej na antykoagulant krwi pełnej, w wyniku którego dochodzi do jej rozdzielenia na: krwinki czerwone, osocze bogatopłytkowei osocze ubogopłytkowe. Oddzielenie od siebie poszczególnych frakcji zachodzi automatycznie.
  W naszej klinice krew do sporządzenia preparatu pobierana jest z żyły jarzmowej, ze względu na łatwość i szybkość pobrania dużej objętości krwi.
  Ilość pobranej krwi zależy od wielkości zwierzęcia oraz od liczby miejsc poddawanych leczeniu. Psy poddawane terapii miały wagę od 4 kg do 70 kg.
  Krew pobierana była w ilości od 15 do 60 ml jednorazowo od zwierzęcia, do strzykawki zawierającej cytrynian sodu, zapobiegający krzepnięciu krwi. Jednocześnie należy pobrać krew do probówki na surowicę.

  Etapy przygotowania materiału:
  • Pobranie krwi z żyły jarzmowej na cytrynian w stosunku 9:1 (krew: cytrynian)
  • Krew z cytrynianem rozdzielamy do odpowiednich probówek i wirujemy.
  • Po wirowaniu oddzielamy osocze od elementów czerwonokrwinkowych.
  • Pobrane osocze ponownie wirujemy, w wyniku czego wytrąca się zawiesina z czynnikami wzrostu oraz białkami adherencyjnymi
  • Odlewamy osocze ubogopłytkowe.
  • Osad pobieramy do strzykawki z surowicą uzyskaną z wirowania pełnej krwi, w stosunku 1:4
  • Uzyskany materiał – osocze bogatopłytkowe– wprowadzamy w miejsce zmienione chorobowo.
  Zdeponowanie preparatu

  Zabieg wykonuje się na zwierzęciu spremedykowanym (schemat do wyboruprzez lekarza). W naszej klinice w tym celu wykorzystuje się mieszankę detomidyny w dawce 10 μg/kg z butorfanolem w dawce 0,4 mg/kg masy ciała i.m. Aby wykonać iniekcję dostawową, okolicę stawu poddanego leczeniu należy wygolić, odkazić oraz przygotować chirurgicznie. Po umyciu rąk oraz przy zachowaniu pełnej sterylności wykonuje się nakłucie stawu.

  W celu upewnienia się, że iniekcja dostawowa została wykonana prawidłowo, należy zaaspirować płyn maziowy (w przypadku dobrze wykonanej iniekcji widoczny jest wypływ przeźroczystej maziówki do strzykawki). Dopiero po uzyskaniu 100-proc. pewności możliwe jest zdeponowanie wcześniej przygotowanego preparatu PRP do jamy stawowej.

  Zalety
  • PRP jest metodą o dużej liczbie zalet. Zostały one sporządzone na podstawie pacjentów, u których terapia ta znalazła zastosowanie:
  • Zabieg mało inwazyjny – aplikacja polega na zdeponowaniu sporządzonego materiału bezpośrednio do miejsca objętego procesem chorobowym.
  • Bezpieczeństwo terapii – materiał pobierany do sporządzenia PRP pochodzi od tego samego organizmu, dzięki czemu brak reakcji alergicznych.
  • Minimalne ryzyko wystąpienia zakażeń – iniekcja wykonywana jest w warunkach sterylnych. Do tej pory u żadnego z pacjentów nie odnotowano zakażenia po iniekcji dostawowej PRP.
  • Krótki czas trwania terapii – podanie preparatu za pomocą zastrzyku, w zależności od stanu pacjenta zaleca się wykonanie 2-3 zastrzyków w odstępie 3-4 tygodni żywe przeszczepione komórki działają przez ten czas
  • Znikoma bolesność – terapia wykonywana jest na zwierzęciu w premedykacji, a ból po prawidłowo wykonanej iniekcji jest znikomy.
  • Skuteczność nieporównywalnie wyższa (ok. 90%) w stosunku do konwencjonalnych zastrzyków i terapii NLPZ.