Blog

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Terapia ACP

  01/03/2024

  ACP – Autologiczny Koncentrat Osocza w chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz urazach układu mięśniowo-szkieletowego

  Proces gojenia

  Proces gojenia po urazie stanowi dobrze zorganizowany, złożony ciąg zdarzeń, w którym kluczową rolę odgrywają białka krwi, wspomagające skuteczną regenerację. Wiele białek biorących udział w procesie gojenia pochodzi ze składników krwi zwanych płytkami krwi. W przypadku urazu następuje aktywacja płytek krwi, które gromadzą się w miejscu uszkodzenia tkanki, uwalniając białka zwane czynnikami wzrostu. Jest to początek procesu gojenia. Terapia ACP opiera się na zrozumieniu tych procesów. Dzięki wysokiemu stężeniu czynników wzrostu, ACP wspomaga procesy samoleczenia organizmu.

  Czym jest Autologiczny Koncentrat Osocza?

  Autologiczny Koncentrat Osocza (ACP) to specjalistyczny preparat krwiopochodny uzyskany poprzez separację osocza własnego pacjenta. Lekarz weterynarii pobiera próbkę krwi za pomocą igły oraz, podwójnej strzykawki Arthrex ACP. Krew poddawana jest następnie procesowi szybkiego wirowania, w którym płytki oraz czynniki wzrostu zostają odseparowane i skoncentrowane we frakcji osoczowej krwi. Koncentrat zostaje podany drogą iniekcji do uszkodzonego mięśnia, ścięgna, więzadła, stawu lub do rany. Kompletny zabieg ACP trwa zazwyczaj nie więcej niż 30 minut.

  Jakie są kliniczne i chirurgiczne zastosowania ACP?

  ACP może wspomagać proces gojenia w przypadku większości urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zerwania, uszkodzenia, zmiany zwyrodnieniowe lub zapalne mięśni, ścięgien i więzadeł mogą być bardzo często skutecznie leczone za pomocą ACP. ACP może też stanowić uzupełnienie chirurgicznych zabiegów naprawczych w obrębie wymienionych tkanek. Ponadto, wykazano niezwykle obiecujące działanie ACP w zakresie łagodzenia dolegliwości bólowych oraz poprawy funkcji w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów. Możliwość wykorzystania autologicznej metody terapeutycznej w leczeniu tego częstego, upośledzającego sprawność schorzenia jest ogromną korzyścią zarówno dla lekarzy weterynarii jak i ich klientów. Psy i konie często doznają ran, których gojenie z wielu względów nie przebiega prawidłowo. ACP dostarcza czynniki wzrostu wspomagające leczenie wszelkich trudno gojących się ran.