Blog

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Operacja zerwanego więzadła krzyżowego metodą TPLO w Klinika Vetriver

  12/10/2018

  TPLO (tibia plateau leveling osteotomy) jest jedną z wielu metod naprawczych w leczeniu zerwanego więzadła krzyżowego przedniego w stawie kolanowym. Na uszkodzenie więzadła narażone są wszystkie zwierzęta, bez względu na wiek i płeć, a głównym jego objawem jest kulawizna oraz dodatni wynik testu szufladowego oraz kompresyjnego świadczących o niestabilności stawu udowo piszczelowego. Metoda ta, poprzez zmianę kąta nachylenia powierzchni stawowej kości piszczelowej, ogranicza dogłowowe przemieszczenie piszczeli, czyli patologiczny ruch szufladowy. Tego typu technika modyfikuje mechanikę kolana, stabilizując je przez aktywne związanie stawu.

  Przed wykonaniem zabiegu TPLO konieczna jest konsultacja ortopedyczna, która ma na celu wykonanie prawidłowych zdjęć rentgenowskich kończyny miednicznej i wykonania pomiarów. Po wykonaniu zdjęć RTG dokonujemy pomiaru kąta płaszczyzny piszczeli (TPA), na którego wyliczenie składa się: linia poprowadzona od środka bloczka kości skokowej do środka wyniosłości międzykłykciowej na plateau piszczeli (linia a). Druga linia (b) wyznaczona jest przez powierzchnię plateau, natomiast trzecia linia (c) odchodzi od miejsca przecięcia linii a i b, z czego przebiega ona prostopadle do linii „a”. Kąt pomiędzy linią a i b jest kątem plateau piszczeli. Na tej podstawie stwierdzamy stopień rotacji plateau piszczeli, który w trakcie zabiegu operacyjnego stabilizujemy płytą dobraną odpowiednio do rozmiarów stawu kolanowego. Pomiar kąta płaszczyzny plateau kości piszczelowej jest niezwykle ważny w celu doboru właściwej techniki operacyjnej.

  W przypadku zerwanego więzadła krzyżowego przedniego u psa którego konstrukcja anatomiczna kolana wykazuje nachylenie płaszczyzny stawowej kości piszczelowej powyżej 24 stopni metoda TPLO jest metodą z wyboru ograniczającą możliwe komplikacje przy zastosowaniu alternatywnych zabiegów jak TTA ,TTA RAPID, FLO ,TIGHT ROPE czy CBLO.

  Zabieg TPLO zwykle jest rekomendowany dla psów olbrzymich, dynamicznych, gdzie sposób osteosyntezy stabilizującej po osteotomii w znacznym stopniu zmniejsza możliwość komplikacji. W klinice Vetriver wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli, stosujemy metodę TPLO też u ras miniaturowych. U znacznego odsetka przedstawicieli psów tych ras mamy do czynienia z charakterystyczną budową stawu kolanowego gdzie kąt nachylenia plateau kości piszczelowej jest zazwyczaj wysoki i potrafi przekraczać 30 stopni. Przy takiej budowie kolana w przypadku zerwanego więzadła krzyżowego przedniego metoda TPLO jest metodą pierwszego wyboru.

  Wbrew powszechnym opiniom rekonwalescencja po zabiegu jest dość szybka i nie wymaga dodatkowych zabiegów. Możecie Państwo obejrzeć filmy z różnych okresów po zabiegach przeprowadzanych u naszych pacjentów na profilu facebook kliniki.