TTTT

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • TTTT
  (Tibial Tuberosity Transposition Technique)

  Zabieg TTTT-MTTT- tibial tuberosity transposition technique polega na przesunięciu guzowatości piszczelowej bez jej separacji od kości piszczelowej i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie stawu rzepkowo-udowego.
  W tym celu wykonujemy osteotomię przy użyciu piły oscylacyjnej prowadząc cięcie proksymalnie od płaszczyzny plateau kości piszczelowej wzdłuż osi kości, do okolicy poniżej krzywizny guzowatości piszczelowej.
  W celu oszczędzenia tkanek okolicy stawu ostatni odcinek cięcia wykonujemy za pomocą skalpela.
  Przy pomocy cienkiego szerokiego dłutka wprowadzonego proksymalnie w linię cięcia próbujemy delikatnie uwolnić a następnie na zasadzie tzw. zielonej gałązki doprowadzić do przesunięcia części kości wraz z przyczepem więzadła prostego na stronę boczną. W przypadku zwierzęcia młodego jest to procedura dość łatwa i zakres potrzebnego transferu uzyskujemy dość szybko. W przypadku pacjenta starszego, mocno uwapnionej kości, technika ta wymaga cierpliwości, zbyt mocna kompresja może doprowadzić do separacji kości.