TTA, MTTA

  • Klinika Weterynaryjna Vetriver
    Laski 24h, Latchorzew

  • TTA, MTTA

    Istnieje wiele metod operacyjnego leczenia zerwanego więzadła. Jedną z nowocześniejszych jest stosowany w naszej klinice zabieg TTA (tibial tuberosity advancement - doczaszkowe wysunięcie guzowatość kości piszczelowej) oraz jego modyfikacje - TTA Rapid, mTTA. Celem zabiegu nie jest odtworzenie naturalnego przebiegu więzadła czy też zastąpienie go protezą. W wyniku operacji zmianie ulega biomechanika sił które oddziałują na staw kolanowy, a obecność więzadła krzyżowego przedniego staje się zbędna dla prawidłowego funkcjonowania kończyny. Zabieg polega na wykonaniu osteotomii czyli odcięcia lub nacięcia guzowatości kości piszczelowej, implantacji odpowiedniej stalowej lub tytanowej klatki w miejscu przecięcia, a następnie ustabilizowaniu przedniej części guzowatości w nowym położeniu.