Transfuzja krwi

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Transfuzja krwi Vetriver

  W sytuacjach nagłych zastosowanie krwi lub preparatów krwiopochodnych często bywa warunkiem przeżycia dla naszego pupila. Szybka dostępność do krwi bywa nieoceniona i stanowi fundament w terapii niektórych stanów ostrych. Krwi nie da się wyprodukować, dlatego tak ważna jest obecność honorowych dawców, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie banku.

  Każdorazowo honorowy dawca ma wykonywane pełne badanie krwi, które zagwarantuje, że wykorzystywany materiał jest w pełni bezpieczny dla biorcy.

  Krew i preparaty krwiopochodne wykorzystujemy m.in w przypadkach: silnych krwotoków, zatruć np. warfaryną, hemofilii typu A i B, niedokrwistościach, chorobie von Wilebrandta, małopłytkowości, zespole wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zaburzeniach krzepliwości, hypoproteinemii.

 • Grupy krwi u psów i kotów

  U psów wyróżnia się kilkanaście grup krwi.

  Największe znaczenie ma antygen DEA (Dog Erythrocyte Antigen), który występuje na powierzchni krwinek czerwonych. Psy DEA 1.1 dodatnie posiadają ten antygen na erytrocytach, natomiast psy DEA 1.1 ujemne nie posiadają go. Psy w przeciwieństwie do ludzi i kotów nie posiadają w swojej krwi naturalnych alloprzeciwciał przeciwko antygenom grupowym. Przeciwciała te mogą powstać na skutek przetoczenia krwi niezgodnej grupowo i utrzymywać się przez bardzo długi czas.

  U kotów wyróżniamy grupę krwi A, B oraz AB.

  Jak już wspomniano koty naturalnie posiadają w swojej krwi alloprzeciwciała przeciwko antygenom grupowym. Koty z grupą krwi A posiadają przeciwciała anty B, koty z grupą krwi B posiadają przeciwciała anty A, koty z grupą AB są najmniej liczne w populacji. Nie posiadają one przeciwciał przeciwko antygenom grupowym.

  Znajomość grup krwi przed przystąpieniem do transfuzji jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa procedury weterynaryjnej.
  Z uwagi na brak naturalnych alloprzeciwciał przeciwko antygenom grupowym u psów pierwsza transfuzja możliwa jest bez wcześniejszego określenia grupy krwi. Natomiast psy, które choć raz w swoim życiu miały przetaczaną krew muszą, przed przystąpieniem do kolejnej transfuzji mieć określoną grupę krwi i przeprowadzoną próbę krzyżową celem określenia zgodności serologicznej między dawcą i biorcą.
  Koty ze względu na obecność alloprzeciwciał przeciwko antygenom grupowym muszą bezwzględnie przed pierwszą transfuzją mieć określoną grupę krwi.
  Przetoczenie krwi niezgodnej grupowo może być groźne dla życia biorcy, dlatego lekarz weterynarii przed przystąpieniem do przetoczenia wykonuje próbę krzyżową.

  W medycynie weterynaryjnej wykorzystujemy zarówno krew pełną jak i preparaty krwiopochodne.

  Znajomość podstawowych preparatów jest konieczna do zapewnienia jak najlepszej opieki. Preparaty różnią się zawartością krwinek, czynników krzepnięcia, zawartością białek itd. W zależności od sytuacji lekarz dobierze odpowiedni preparat.

  1. Krew pełna świeża - posiada krwinki czerwone, płytki krwi, czynniki krzepnięcia oraz białka osocza. Uważana jest za świeżą przez 24 godziny od pobrania. Przechowywana jest w warunkach chłodniczych.
  2. Krew pełna konserwowana - zawiera krwinki czerwone i białka osocza. W zależności od zastosowanego środka antykoagulującego - konserwującego przechowywana w warunkach chłodniczych przez 21-35 dni.
  3. Koncentrat czerwonokrwinkowy - odwirowana krew pełna i oddzielone osocze. Przechowywana w warunkach chłodniczych przez 21-35 dni
  4. Osocze świeżo mrożone - płynna część krwi pozbawiona elementów komórkowych. Zawiera czynniki krzepnięcia, białka, albuminy i globuliny. Przechowywane w warunkach mrożonych przez 12 miesięcy.
  5. Osocze mrożone - osocze mrożone konserwowane- zawiera czynniki krzepnięcia zależne od witaminy K, albuminy i immunoglobuliny. Przechowywane w warunkach mrożonych do 5 lat.
  6. Krioprecypitat - mrożony koncentrat białek osocza i czynników krzepnięcia. Przechowywany w warunkach mrożonych przez 12 miesięcy
  7. Surowica - płynna część krwi pozbawiona elementów komórkowych i czynników krzepnięcia. Stosowana w przypadkach niedoboru przeciwciał, przy leczeniu niektórych chorób zakaźnych.


  Do istnienia i prawidłowego funkcjonowania banku krwi niezbędni są dawcy. Psy i koty mogą bezpiecznie oddawać krew co 3 tygodnie bez uszczerbku dla swojego zdrowia.
  Psy oddające krew do weterynaryjnego banku krwi muszą być zdrowe, regularnie odrobaczane, zabezpieczane przeciwko pasożytom zewnętrznym i szczepione przeciwko chorobom zakaźnym. Powinny mieć od 10 miesięcy do 7 lat i ważyć co najmniej 26 kg.

  Koty będące dawcami powinny mieć od 10 miesięcy do 7 lat, ważyć co najmniej 4 kg i być regularnie odrobaczane, zabezpieczone przeciwko pasożytom zewnętrznym, szczepione przeciwko chorobom zakaźnym. Dodatkowo koty powinny być niewychodzące i być wolne od chorób FIV i FeLV.