TPLO

  • Klinika Weterynaryjna Vetriver
    Laski 24h, Latchorzew

  • Tplo
    (Tibial Plateau Leveling Osteotomy)