Tomografia komputerowa

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Tomografia 3d - najnowocześniejsza diagnostyka obrazowa

  Badanie przy użyciu tomografii komputerowej wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Dzięki temu badaniu uzyskujemy szereg przekrojów ciała pacjenta, a tym samym informacje, które pozwalają lekarzom na postawienie diagnozy, zaplanowanie dalszych procedur diagnostycznych, czy terapeutycznych. Osiągamy informacje, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie uzyskać podczas mniej zaawansowanych badań diagnostyki obrazowej, takich jak RTG, czy USG.

  Badanie tomografii komputerowej służy między innymi do diagnozowania:
  • chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym schorzeń w obrębie kręgosłupa,
  • zaburzeń ortopedycznych,
  • schorzeń w obrębie głowy (m.in. zapalenia, nowotwory, stany pourazowe, wady wrodzone, schorzenia drobnych struktur ucha),
  • chorób układów oddechowego , pokarmowego, moczowego,
  • w pewnym zakresie chorób układu nerwowego.
 • Badanie TK

  Pacjent podczas badania umieszczony jest na ruchomej platformie, na której wjeżdża do wnętrza tomografu. Podczas badania zwierzę musi być w znieczuleniu ogólnym. W trakcie badania wokół pacjenta porusza się lampa, która wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Obrazy powstające podczas każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta są następnie sumowane oraz rekonstruowane przez komputer i w efekcie przedstawiane na monitorze jako obraz poszczególnych struktur anatomicznych. Lekarz weterynarii radiolog analizuje, interpretuje i opisuje uzyskane dzięki badaniu obrazy. Badanie tomografii komputerowej jest procedurą bezinwazyjna i bezbolesną.