Toggle pin

  • Klinika Weterynaryjna Vetriver
    Laski 24h, Latchorzew

  • Toggle pin

    Metoda Toggle Pin jest alternatywą do amputacji głowy kości udowej. Polega ona na chirurgicznym odprowadzeniu oraz fiksacji głowy kości udowej w pozycji anatomicznej z zastosowaniem specjalnego implantu imitującego pracę więzadła obłego. Technika operacyjna zakłada wytworzenie tunelu przebiegającego podkrętarzowo wzdłuż osi szyjki do miejsca przyczepu wiązadła obłego na głowie kości udowej.