Mikro TPLO

  • Klinika Weterynaryjna Vetriver
    Laski 24h, Latchorzew

  • Mikro TPLO

    Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego stanowi jeden z najczęściej spotykanych problemów ortopedycznych u psów. Schorzenie coraz częściej jest diagnozowane u przedstawicieli ras miniaturowych.
    Zabieg osteotomii radialnej kości piszczelowej wykonujemy z pomocą tarczy oscylacyjnej dobranej adekwatnie do anatomii kończyny. U ras miniaturowych zazwyczaj stosujemy tarcze o promieniu R8 lub R10 mm. Do osteosyntezy po osteotomii stosujemy dedykowaną dla pacjenta płytę mocowaną wkrętami blokowanymi średnicy 1,5 mm.