Blog

 • Klinika Weterynaryjna Vetriver
  Laski 24h, Latchorzew

 • Tomografia komputerowa psa, kota. CT scan, radiologia weterynaryjna. Laski, Warszawa - Klinika Vetriver.

  20/11/2021

  Badanie przy użyciu tomografii komputerowej wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Dzięki temu badaniu uzyskujemy szereg przekrojów ciała pacjenta, a tym samym informacje, które pozwalają lekarzom na postawienie diagnozy, zaplanowanie dalszych procedur diagnostycznych, czy terapeutycznych. Osiągamy informacje, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie uzyskać podczas mniej zaawansowanych badań diagnostyki obrazowej, takich jak RTG, czy USG.

  Pacjent podczas badania umieszczony jest na ruchomej platformie, na której wjeżdża do wnętrza tomografu. Podczas badania zwierzę musi być w znieczuleniu ogólnym. W trakcie badania wokół pacjenta porusza się lampa, która wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Obrazy powstające podczas każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta są następnie sumowane oraz rekonstruowane przez komputer i w efekcie przedstawiane na monitorze jako obraz poszczególnych struktur anatomicznych. Lekarz weterynarii radiolog analizuje, interpretuje i opisuje uzyskane dzięki badaniu obrazy. Badanie tomografii komputerowej jest procedurą bezinwazyjna i bezbolesną.

  Badanie tomografii komputerowej służy między innymi do diagnozowania:

  - chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym schorzeń w obrębie kręgosłupa,
  - zaburzeń ortopedycznych,
  - schorzeń w obrębie głowy (m.in. zapalenia, nowotwory, stany pourazowe, wady wrodzone, schorzenia drobnych struktur ucha),
  - chorób układów oddechowego, pokarmowego, moczowego,
  - w pewnym zakresie chorób układu nerwowego.